Ouderpanel

Een ouderpanel is een open gesprek tussen een vertegenwoordiging van de school en een groep ouders, over allerhande zaken die op school spelen. De onderwerpen  van gesprek kunnen variëren en zullen vóór aanvang van de bijeenkomst middels een agenda worden aangereikt.

Het ouderpanel komt drie à vier keer per schooljaar in dezelfde samenstelling bijeen. Incidenteel kan  het ouderpanel opgeroepen worden om samen te komen. De directeur zit de vergadering voor. Tijdens de vergadering zijn er ook één of twee leden van de medezeggenschapsraad aanwezig. Zij worden op deze manier geïnformeerd over de beelden en ideeën die er leven bij ouders.

De bevoegdheden van een ouderpanel zijn het meedenken, informeren en adviseren van de directie/ team over ontwikkelingen op school. Eigenlijk een soort klankbordgroep dus. Een ouderpanel heeft geen beslissingsbevoegdheid.

De volgende ouders hebben m.i.v. het schooljaar 2017-2018 zitting in het ouderpanel:
Joyce Mulder, Tamara Arts, Arno Bedaf, Cathy Valkenburg en Willem Bogers. Wendy de Koning is vanuit het dorpsplatform Ossendrecht toegevoegd lid.
 

Via de volgende links kunt u de nieuwsbrieven lezen naar aanleiding van deze bijeenkomsten:
Nieuwsbrief 2 Ouderpanel december 2018

Nieuwsbrief 1 Ouderpanel oktober 2018
 

Middels de onderstaande link, kunt u de nieuwsbrieven van het ouderpanel van het schooljaar 2017-2018 lezen:

Nieuwsbrieven Ouderpanel schooljaar 2017-2018

 

Mocht u reacties hebben of iets besproken willen hebben op een van de bijeenkomsten van het ouderpanel, dan kunt u zich altijd tot een van bovenstaande leden wenden.


 

 


 

 

 


 

 

Contactgegevens
 
Meulenberg 6
4641 CL Ossendrecht
 

  0164-672266
demeulenrakkers@lpsnet.nl
  Volg ons

    Wij zijn een school van