De Bibliotheek op School

 

Op 2 oktober 2019 – de eerste dag van de Kinderboekenweek – gaat op onze school 'de Bibliotheek op School' (dBos) officieel van start. Dit is een samenwerking tussen bs. De
Meulenrakkers, 
Bibliotheek Het Markiezaat en de gemeente Woensdrecht. 

Wat betekent ‘de Bibliotheek op school’ voor onze leerlingen?
 • Het doel is dat kinderen vaker een boek in de tas hebben, vaker thuis een boek lezen, vaker aan ouders vragen om voorgelezen te worden,

  vaker iets vertellen over een boek, vaker vragen om een ander boek en gaandeweg meer plezier krijgen in lezen. Kortom: het stimuleren van

  taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid.
 • Kinderen die veel lezen worden beter in taal en dat heeft een positief effect op hun schoolprestaties.
  De bibliotheek zorgt voor een actuele en aantrekkelijke boekencollectie en samen ontwikkelen school en bibliotheek activiteiten die ervoor
  zorgen dat de kinderen meer plezier krijgen in lezen.
 • Vanuit de bibliotheek krijgt het team versterking van een leesconsulente, die vier uur per week op school aanwezig zal zijn.
 • Er komt een nieuwe schoolbibliotheek; er zijn voor onze school pér leerling vijf (!) prachtige nieuwe boeken aangeschaft!
 • De kinderen worden lid van de Bibliotheek op School en daarmee ook automatisch lid van bibliotheek Het Markiezaat. De kinderen kunnen
  boeken lenen voor school en thuis. Lenen in de bibliotheek is gratis, de pas blijft op school en de bibliotheek rekent geen boete als boeken
  te laat worden ingeleverd.
 • Er komt een ruimte binnen de school waar de nieuwe kasten met boeken komen te staan en waar de leesconsulente een eigen plek heeft.
 • Het hele project zal in de praktijk worden gecoördineerd door de twee leescoördinatoren van De Meulenrakkers (juf Jacinta en juf Rachèl)
  in samenwerking met de leesconsulente van de bibliotheek (Wendy Blommaert). Samen zullen zij ook het
  aanspreekpunt zijn.
 • Vanuit de verschillende achtergronden wordt kennis samengebracht en zal er dus meer expertise op school komen betreffende leesbevordering
  en leesplezier, waardoor kinderen verder op weg worden geholpen. 

 

Alle kinderen, ouders en leerkrachten nu al veel leesplezier toegewenst…!                           


                                                                                                                

 
 

 
   

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contactgegevens
 
Meulenberg 6
4641 CL Ossendrecht
 

  0164-672266
demeulenrakkers@lpsnet.nl
  Volg ons

    Wij zijn een school van