Oudervereniging

De oudervereniging bestaat uit een aantal ouders of verzorgers van leerlingen, die zich vrijwillig inzetten voor de leerlingen van de school. Wij hebben als doel om de samenwerking tussen de ouders, het ouderpanel, het schoolbestuur, de directie en het onderwijsteam te bevorderen.
Samen met het team van leerkrachten organiseren wij activiteiten voor de kinderen van onze school. Hiertoe behoren onder andere de Sinterklaasviering, kerst, carnaval, sportdag, quiz, kinderen voor kinderen, schoolreis en het afscheid van groep 8. Ook ondersteunen wij bij schoolactiviteiten zoals thema-avonden, musicals en toneelstukjes.
Ieder jaar wordt aan alle ouders een ouderbijdrage gevraagd om de onkosten van de activiteiten te kunnen dekken. De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Deze bijdrage is vrijwillig, maar voor de organisatie van al onze activiteiten onmisbaar. Op dit moment bedraagt de bijdrage € 17,50 per kind. Deze bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL81 RABO 0140 5189 08 t.n.v. Oudervereniging de Meulenrakkers o.v.v. de naam en de klas van uw kind.
We komen 6 keer per jaar bijeen en aan het begin van het schooljaar vindt de algemene ledenvergadering plaats. U wordt door het Bestuur van de oudervereniging uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt de begroting besproken en een onderbouwing gegeven over de te besteden gelden. Tevens wordt de activiteitenkalender van het schooljaar besproken.
Om de drie jaar kunnen de bestuursleden van de oudervereniging herkozen worden of treden ze af. Ouders kunnen zich tijdens dit overleg kandidaat stellen om als bestuurslid gekozen te worden. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar ouders die willen ondersteunen bij de diverse activiteiten.
Mocht u interesse hebben om lid te worden van de oudervereniging of mee te helpen bij bepaalde activiteiten, dan kunt u zich opgeven bij de oudervereniging. U kunt de oudervereniging het best bereiken door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of spreek ons aan in de wandelgangen.

Bart Valkenburg voorzitter vader van Benthe
Deborah van Loon secretaris moeder van Aaron
Else Brinkman penningmeester moeder van Anna en Bram
Manuela de Moor vice-penningmeester moeder van Bertje en Djarmania
Lenny Borremans   moeder van Lars en Anne
Bianca van Merode   moeder van Jaymian

 

 

 

Contactgegevens
 
Meulenberg 6
4641 CL Ossendrecht
 

  0164-672266
demeulenrakkers@lpsnet.nl
  Volg ons

    Wij zijn een school van