Gelukkig leren....leren gelukkig te zijn. Dat is het motto van onze school. We zien het als onze belangrijkste taak een leef- en leeromgeving te scheppen, waar kinderen met al hun verschillen tot hun recht komen en gelukkig zijn en waar betrokken mensen werken. We geven goed onderwijs in een sfeer waarin kinderen zich veilig, vertrouwd en gerespecteerd voelen. Daarbij hanteren we samen opgestelde leefregels en de methode 'Kinderen en hun Sociale Talenten'. 

Het werk- en leerklimaat op school stemmen we af op de uitgangspunten van passend onderwijs, met gerichte aandacht voor zelfstandigheid, samenwerking en instructie op maat. Naast aandacht voor leerlingen met een ontwikkelingsachterstand en/of socaal-emotionele problemen, begeleiden we ook structureel kinderen met ontwikkelingsvoorsprong.

Op onze school is ieder kind - ongeacht welk geloof - welkom, indien de katholieke grondslag van onze school wordt gerespecteerd. Daarnaast besteden wij ook aandacht aan andere geloofsovertuigingen, waardoor de kinderen in aanraking komen met verschillende waarden en normen.


Basisschool De Meulenrakkers is onderdeel van de Lowys Porquinstichting

 


Basisschool De Meulenrakkers Meulenberg 6    4641 CL Ossendrecht (0164) 67 22 66 demeulenrakkers@lpsnet.nl